Chcete změnit jazyk eshopu na us?
11:00-17:00 (eshop), 13:00-17:00 (sklep)

Polityka prywatności GDPR

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GDPR

Scoot Distribution sro jest wyłącznym właścicielem informacji uzyskanych w tym sklepie internetowym. Ta informacja nie jest i nie będzie sprzedawana, dzierżawiona ani w inny sposób współdzielona z innymi podmiotami.

- Ochrona danych osobowych Klienta, który jest osobą fizyczną, zapewnia ustawa nr 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

- Klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej (TIN), adres e-mail i numer telefonu (łącznie zwane " danymi osobowymi ").

- Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zamówienia.

- Klient potwierdza, że ​​jest zobowiązany do poprawnego i zgodnego z prawdą podania swoich danych osobowych w zamówieniu dokonanym za pomocą interfejsu internetowego sklepu oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia go o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.

- Dane osobowe przetwarzającego mogą być przetwarzane przez Dostawcę jako procesor.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wymagany przez Ustawę o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub wydrukowany w sposób niezautomatyzowany.

- Klient potwierdza, że ​​podane dane osobowe są dokładne.

- W przypadku, gdy klient uzna dostawcę lub procesor. przetwarza swoje dane osobowe, które są sprzeczne z ochroną prywatności i życia osobistego Klienta lub jest sprzeczne z prawem, szczególnie jeśli dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, mogą:

- poprosić dostawcę lub przetwórcę o wyjaśnienia,

- wymagać od dostawcy lub procesora usunięcia powstałego warunku.

- Jeżeli Klient żąda informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, Dostawca jest zobowiązany do podania tych informacji. Usługodawca ma prawo do przekazania informacji zgodnie z poprzednim zdaniem w celu uzyskania odpowiedniego zwrotu kosztów, nieprzekraczającego kosztów niezbędnych do dostarczenia informacji.

WYSYŁANIE KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

- Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z usługami lub firmą sprzedającego na adres elektroniczny klienta i zgadza się przesłać ogłoszenia dotyczące sprzedaży na adres elektroniczny kupującego.

- Klient zgadza się przechowywać tak zwane pliki cookie na swoim komputerze. W przypadku, gdy zamówienie na stronie internetowej może zostać wykonane, a zobowiązania dostawcy wynikające z umowy mogą zostać spełnione bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze klienta, klient może w dowolnej chwili wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

Map