Chcete změnit jazyk eshopu na us?
Prodejna PO-PA: 13:00-17:00, S0-NE: ZAVŘENO (e-shop: 10:00-17:00)

Polityka prywatności I GDPR

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GDPR

Składając zamówienie na stronie internetowej scootshop.pl, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pis. B) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych GDPR (RODO), dalej „Rozporządzenie“, w ramach działalności handlowej Scoot Distribution s.r.o z siedzibą Škroupova čp. 673/25, Hradec Králové 500 02, numer identyfikacyjny: 03760022, zarejestrowanej w rejestrze handlowym , sekcja C 34696 prowadzonym przez Sąd Miejski w Hradci Králové, z właścicielem działalności Martinem Nogolem, który niniejszym staje się administratorem Państwa danych osobowych (zwany dalej Administratorem).

 

Dalszymi odbiorcami danych osobowych mogą być firmy spedycyjne i inne osoby zaangażowane w dostarczanie towarów. W zależności od specyfikacji zamówienia należą do nich np.:

- Packeta Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 14
- GLS: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie ul. Tęczowa 10

Zbieramy tylko dane niezbędne do pomyślnej realizacji zamówienia (doręczenie przesyłki), czyli: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mailowy oraz numer telefonu komórkowego.

 

  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania skutków prawnych oraz zobowiązań wynikających z umowy, dalej przez okres wymagany do celów archiwalnych zgodnie z odpowiednimi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, lecz nie dłużej niż przez okres określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  • W chwili składania zamówienia (poprzez zawarcie umowy sprzedaży) powstaje prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych. W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych, klikając na odpowiedni link znajdujący się w informacji handlowej lub telefonicznie pod numerem podanym niżej w danych kontaktowych.
  • Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich (poza terytorium UE) lub międzynarodowej organizacji.
  • Zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu mają Państwo prawo zażądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do skorygowania lub usunięcia swoich danych osobowych, dalej prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Wyżej wymienione żądania należy wysłać pisemnie na adres e-mail podany niżej w danych kontaktowych.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi m.in. do organu nadzorczego, kiedy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Nie mają Państwo obowiązku udostępniania swoich danych osobowych. Udzielenie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja ze strony Administratora.

 

 

CIASTECZKA (pliki cookies)

W celu ulepszenia udzielanych usług nasze strony korzystają z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki, które przechowują informacje w Państwa przeglądarce i są powszechnie używane do rozróżniania poszczególnych użytkowników. Osoba użytkownika nie jest jednak możliwa do zidentyfikowania na podstawie uzyskanych informacji. W każdej przeglądarce mają Państwo możliwość samodzielnego ustawienia plików cookies.

 

Map